Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

SPO RZL Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
 
Aktywne kobiety
 
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 80%, tj. w kwocie 420 352zł
 
skierowany do kobiet zarejestrowanych jako bezrobotne
 
czas trwania projektu: 01.10.2005 - 30.06.2007
 
Celem głównym projektu jest udzielenie wieloaspektowego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzące do wzrostu ich zatrudnienia i podniesienia statusu zawodowego oraz społecznego poprzez promocję zatrudnienia. Projekt zakłada:
-zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym mające na celu podnoszenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet z uwzględnieniem ich ścieżki rozwoju;
-kompleksowe szkolenia podnoszące kwalifikacje;
-subsydiowane zatrudnienie w formie prac interwencyjnych promujące mechanizmy prozatrudnieniowe;
-działania aktywizujące w formie staży i przygotowania zawodowego, które umożliwią beneficjentom projektu powrót na rynek pracy.
Celem realizacji pełnego wsparcia zakłada się zapewnienie uczestniczkom projektu samotnie wychowującym dzieci do lat siedmiu opieki nad nimi poprzez jej finansowanie. Wybrane do realizacji działania stanowią najbardziej efektywne formy wsparcia, których kompleksowość zwiększy szanse kobiet na uzyskanie zatrudnienia, a w przyszłości utrzymanie się na rynku pracy.
Liczba wyświetleń: 1574
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:05:18)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:10:49)