Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A

Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A

Szansa dla aktywnych - aktywizacja osób bezrobotnych

 

 

Projekt posiłkowy w ramach SPO RZL Priorytet I Działanie 1.3 schemat A

 

Szansa dla aktywnych
- aktywizacja osób bezrobotnych

 

Projektodawca – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Partner projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

 

skierowany do osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 12m-cy

oraz długotrwale bezrobotnych (bez pracy od 12 do 24m-cy) powyżej 25 roku życia

z wyłączeniem absolwentów

 

czas trwania projektu: od 01.05.2004 do 30.04.2005

 

Celem głównym projektu jest ograniczanie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn przez sprzężenie różnorodnych działań aktywizujących oraz subsydiowanie zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

- intensyfikacja przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych;

- dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do zmieniających się warunków rynku pracy;

- stworzenie szansy rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;

- wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy w małych i średnich firmach, będących podstawą rozwoju lokalnego;

- promowanie mechanizmów prozatrudnieniowych mających na celu obniżenie kosztów dodatkowego zatrudnienia;

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa sytuacji życiowej osób szczególnie dotkliwie odczuwających skutki bezrobocia.

Przewidywane działania: subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt realizuje założenia Wspólnoty Europejskiej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, zwiększenia zdolności do zatrudnienia, promowania przedsiębiorczości. Aktywność osób bezrobotnych będzie wspierana przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

 

Liczba wyświetleń: 1695
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 14:59:24)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:06:03)