Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1 . Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.1

Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

PERSPEKTYWY – aktywizacja młodych w powiecie ostródzkim

 

czas trwania projektu: 01.10.2013 - 28.02.2015

 

o wartości 1 996 300,00 zł współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

skierowany do osób bezrobotnych w wieku

15-30 lat zarejestrowanych w PUP, w tym osób w grupie 15-24 lata,

z zachowaniem pierwszeństwa dla kobiet, mieszkańców wsi, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych niepełnosprawnych oraz pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Główny cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia pracy w grupie osób w wieku 15-30 lat, w tym w grupie 15-24 lata poprzez zakończenie szkoleń i staży oraz podjęcie zatrudnienia.

 

Zaplanowane do realizacji zadania: poradnictwo zawodowe z IPD, warsztaty aktywizacyjne, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia zawodowe.

Liczba wyświetleń: 1447
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:18:23)