Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV)

Baner

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV).

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Okres realizacji projektu:
od 2019-01-01 do 2019-12-31

Adresaci wsparcia:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które:
- nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do I lub II profilu pomocy),
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie:
Realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.

Rekrutacja:
prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.
Dofinansowanie projektu z UE:
2 411 704,34 zł

Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
- w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Liczba wyświetleń: 909
Rejestr zmian
Autor: Monika Gawrońska
Opublikował(a): Paweł Olszewski (2020-03-16 15:04:31)
Zredagował(a): Paweł Olszewski (2020-03-16 15:05:04)