Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
 
Ścieżką aktywności
 
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 764 357,44zł
 
skierowany do osób powyżej 25 lat
zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 24 m-cy
 
czas trwania projektu: 01.01.2005 - 31.07.2006
 
Przedmiotem projektu jest udzielenie wieloaspektowego wsparcia osobom powyżej 25 lat bezrobotnym przez okres do 24 m-cy z terenu powiatu ostródzkiego, w zakresie ich reintegracji zawodowej, tak by nie wypadły z rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego i społecznego przez promocję zatrudnienia. Planowane działania uwzględniają politykę równości szans i dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt zakłada kompleksowe szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, zatrudnienie subsydiowane w formie prac interwencyjnych promujące mechanizmy prozatrudnieniowe. Działanie aktywizujące w formie przygotowania zawodowego umożliwi beneficjentom projektu powrót na rynek pracy, a udzielane dotacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt zakłada zajęcia z doradcą zawodowym, mające na celu podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych osób z uwzględnieniem ich ścieżki rozwoju, ze wskazaniem ich umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych. Kompleksowość planowanych działań zwiększy szanse beneficjentów ostatecznych projektu na odnalezienie się na rynku pracy oraz uzyskanie zatrudnienia.
 
Liczba wyświetleń: 1621
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:03:28)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:08:05)