Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
 
Perspektywy 2006
 
o wartości 1 264 947,39zł współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 73,74%
 
skierowany do osób powyżej 25 lat
zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 24 m-cy
 
czas trwania projektu: 01.01.2006 - 31.12.2006
 
Zgodnie z założeniem działania 1.3 a SPO RZL, przedmiotem projektu jest udzielenie wieloaspektowego wsparcia osobom powyżej 25 lat bezrobotnym przez okres do 24 m-cy z terenu powiatu ostródzkiego, w zakresie ich reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez promocję zatrudnienia. Planowane działania uwzględniają politykę równości szans i dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kompleksowe szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje oraz działania aktywizujące w formie przygotowań zawodowych umożliwią beneficjentom projektu powrót na rynek pracy, a udzielane dotacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt zakłada ponadto zajęcia z doradcą zawodowym, mające na celu podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych osób z uwzględnieniem ich ścieżki rozwoju, ze wskazaniem ich umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych. Kompleksowość planowanych działań zwiększy szanse beneficjentów ostatecznych projektu na odnalezienie się na rynku pracy oraz uzyskanie zatrudnienia.
 
Liczba wyświetleń: 815
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:06:43)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:11:56)