Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2016-02-15 10:06:57

Zastępca Dyrektora

Funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:

Teresa Leśnicka.

Telefon:
Sekretariat, pokój 119
Tel.: 89 642-95-10

 

Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora, za wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach.

Zastępca nadzoruje i odpowiada za działalność następujących komórek organizacyjnych:
- Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- Dział Rynku Pracy,
- Dział Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń,
- Filia PUP:
- Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- Referat Rynku Pracy,
- Referat Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń.

Do kompetencji Zastępcy należy w szczególności:
1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych przewidzianych w ustawie w okresie urlopu wypoczynkowego oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora,
4) wydawanie w imieniu Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
5) współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
6) współdziałanie z PRZ w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia,
7) dysponowanie środkami Funduszu Pracy w ramach przyznanych limitów.

Liczba wyświetleń: 37
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 16:56:28)