Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

 

SPO RZL Działanie 1.5
Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
 
Zacząć od nowa
 
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 80%, tj. w kwocie 348 628zł
 
skierowany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres powyżej 24 m-cy
(nieprzerwanie od dnia ostatniej rejestracji)
i w szczególności korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej
 
czas trwania projektu: 01.10.2005 - 30.09.2007
 
Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Projekt zakłada:
-intensyfikację przedsięwzięć w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, co pozwoli na pobudzenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych;
-zajęcia z psychologiem, które pomogą przełamać bariery leżące po stronie beneficjentów ostatecznych;
-szkolenia w celu podniesienia i dostosowania ich kwalifikacji do zmieniających się warunków rynku pracy;
-staże, przygotowanie zawodowe i subsydiowane zatrudnienie, które pomogą zdobyć doświadczenie zawodowe lub będą sposobem powrotu do zatrudnienia;
-zapewnienie uczestnikom projektu samotnie wychowującym dzieci do lat siedmiu opieki nad nimi poprzez jej finansowanie;
-zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkoleń, stażu, przygotowania zawodowego, pracy.
Przez kompleksowe zastosowanie działań wobec beneficjentów projektu wzrosną ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy.
 
 
Liczba wyświetleń: 1647
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:04:40)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:08:59)