Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia


SPO RZL Działanie 1.3 schemat A Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

 
Perspektywy 2007
 
o wartości 1 899 000,00zł współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 73,74%
 
skierowany do osób powyżej 25 lat
zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 12mcy i od 12 do 24 m-cy
 
czas trwania projektu: 01.01.2007 - 30.11.2007
 
Zgodnie z założeniem działania 1.3 a SPO RZL, przedmiotem projektu jest udzielenie wieloaspektowego wsparcia osobom powyżej 25 lat bezrobotnym przez okres do 24 m-cy z terenu powiatu ostródzkiego, w zakresie ich reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz podniesienie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez promocję zatrudnienia. Planowane działania uwzględniają politykę równości szans i dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kompleksowe szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje oraz działania aktywizujące w formie prac interwencyjnych umożliwią beneficjentom projektu powrót na rynek pracy, a udzielane dotacje przyczynią się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt zakłada ponadto zajęcia z doradcą zawodowym, mające na celu podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych osób z uwzględnieniem ich ścieżki rozwoju, ze wskazaniem ich umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych. Kompleksowość planowanych działań zwiększy szanse beneficjentów ostatecznych projektu na odnalezienie się na rynku pracy oraz uzyskanie stałego zatrudnienia.
Liczba wyświetleń: 1597
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:08:02)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:14:07)