Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015)

rpoRegionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Regionalny rynek pracy

 Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy –

projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracyAktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2015)

 

czas trwania projektu: 01.08.2015 - 30.06.2016

 

o wartości 2 410 000,00 zł współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wsparcie kierowane jest w szczególności do bezrobotnych (I lub II profil pomocy), którzy jednocześnie są:

- długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),

- niepełnosprawni,

- pow. 50 roku życia,

- niskowykwalifikowani (tj. osoby o niskich kwalifikacjach, wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie),

- bezrobotnymi kobietami.

 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

 

Projekt skupia się na aktywizacji zawodowej poprzez: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji poprzedzi identyfikacja potrzeb oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

 

Liczba wyświetleń: 2686
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:23:26)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-06-13 15:01:25)