Jesteś tutaj: Strona główna » Programy

Programy

Wykaz programów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie według roku pozyskania środków finansowych
2004 Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
2004 Gminny Konsultant R I edycja
2004 Mały przedsiębiorca
2004 Drogowskaz
2005 50 plus w powiecie ostródzkim
2005 Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli
2005 Gminny Konsultant R II edycja
2005 Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes
2006 Szansa na pracę
2006 Program regionalny „Przedsiębiorczość”
2007 Gminny konsultant R III edycja
2007 Pierwszy krok na rynku pracy
2007 Licz na siebie
2007 Praca dla młodych - Dobry start
2007 Inwestycje w kwalifikacje deficytowe – IKD
2008 Gminny Konsultanr R - IV edycja
2008 Osoby w wieku powyżej 50 lat powracające na rynek pracy
2008 Nowe kwalifikacje - nowa praca
2008 Kierunek - Aktywność
2008 Wsie i Miasteczka
2008 45/50 PLUS w powiecie ostródzkim
2009 Pokonać kryzys
2009 Twoje możliwości
2009 Przedsiębiorczość
2009 45 / 50 plus w powiecie ostródzkim
2010 ’30 MINUS W POWIECIE OSTRÓDZKIM’
2010 ‘45/50 PLUS W POWIECIE OSTRÓDZKIM’
2010 ‘PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2010 W POWIECIE OSTRÓDZKIM’
2011 Program specjalny 'Przedsiębiorczość i praca – postaw na młodych'
2012 ALTERNATYWA - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
2012 30 MINUS - Stawiamy na młodych - program specjalny skierowany do osób do 30 roku życia
2012 30- - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób do 30 roku życia
2012 art. 49 - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy…)
2013 30- - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób do 30 roku życia
2013 art. 49 - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy…)
2014 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych do 25 roku życia „25 –”
2014 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych do 30 roku życia uwzględniający nowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy „NOWE SZANSE”
2014 PROGRAM realizacji robót publicznych w regionie wysokiego bezrobocia „TWOJA PRACA”
2014 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy „ART. 49” w 2014 r.
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych do 25 roku życia „25 –” w 2015
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy „art. 49” w 2015
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia „50 +” w 2015
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia „30 - 50” w 2015/2016
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych pow. 50 roku życia „50 +” (II) w 2015/2016
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych - roboty publiczne w 2015/2016
2015 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych do 30 roku życia „30 -” w 2015/2016
2016 PROGRAM aktywizacji dla osób bezorobotnych - roboty publiczne 2016
2016 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy "art. 49" w 2016
2016 PROGRAM aktywizacji dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy "art. 49 II" w 2016/2017
Liczba wyświetleń: 4290
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:33:30)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2017-05-12 13:42:07)