Jesteś tutaj: Strona główna » Trwające » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)

 
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (VI)

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-12-31

Adresaci wsparcia:

Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które:
nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą na dzień przystąpienia do projektu i w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);

Wsparcie: realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych obejmująca obligatoryjnie indywidualny plan działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, a także formę aktywną zależnie od potrzeb i możliwości osób korzystających ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców na doposażenie stanowisk pracy.

Rekrutacja: prowadzona jest w Urzędzie Pracy w trybie ciągłym.

Projekt dofinansowany z UE: w 2021 r. kwotą 1 933 322,64 zł, a w 2022 r. kwotą 2 146 964,74 zł.

Szczegółowe informacje:
o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- w siedzibie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,
- w Filii w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.
Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych niezagrażających zdrowiu i życiu, zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP, a także za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl/.
Wszystkich, którzy planują wizytę w urzędzie, a nie muszą stawiać się osobiście,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Liczba wyświetleń: 551
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2021-11-19 09:00:55)