Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I)

powerPO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (I)

 

czas trwania projektu: 01.03.2015 - 30.06.2016

 

o wartości 2 308 400,00 zł współfinansowany przez Unię Europejską

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat z kategorii NEET, tj. osób, które spełniają łącznie 3 warunki:

- nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do I lub II profilu pomocy),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie.

 

Liczba wyświetleń: 2286
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:20:43)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-06-13 14:23:30)