Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

PO KL Priorytet VI Działanie 6.1.3

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

 

PAkt – PROMOCJA AKTYWNOŚCI

 

umowa ramowa na okres 01.01.2008 – 31.12.2014

wartość projektu w roku:

2008 – 5 546 280,00 zł

2009 – 5 610 000,00 zł

2010 – 7 599 000,00 zł

2011 – 2 871 278,00 zł

2012 – 2 990 400,00 zł

2013 – 5 665 200,00 zł

2014 – 10 250 100,00 zł

dofinansowany w poszczególnych latach przez Unię Europejską w wysokości:

2008 – 5 509 470,00 zł

2009 – 5 600 000,00 zł

2010 – 7 569 000,00 zł

2011 – 2 729 000,00 zł

2012 – 2 757 600,00 zł

2013 – 5 665 200,00 zł

2014 – 9 674 100,00 zł

skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,

w tym zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. w szczególności:

do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18rż, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni

 

Zgodnie z Priorytetem VI PO KL Poddziałanie 6.1.3 celem ogólnym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Cele szczegółowe wpisują się w Plan Działania przyjęty dla projektów systemowych PO KL przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego i sprowadzają się do objęcia grupy docelowej instrumentami i usługami wymienionymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i instytucjach rynku pracy, tj:. szkolenia, staże i przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, z uwzględnieniem poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Informacja 2016-02-04 922.75kb POBIERZ
Dokument PDF Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 2016-02-04 7.97MB POBIERZ
Dokument PDF Aneks do protokołu 2016-02-04 1.29MB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1748
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:09:04)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:15:38)