Jesteś tutaj: Strona główna » Kierownictwo Urzędu » Kierownik Filii w Morągu

Kierownik Filii w Morągu

Funkcję Kierownika Filii w Morągu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:


Alicja Woronko Braig

Telefon:
Sekretariat, pokój 32,
tel. 89 757-91-00


Kierownik Filii nadzoruje i odpowiada za działalność następujących komórek organizacyjnych:
- Referat Rynku Pracy,
- Referat Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń,
- samodzielne stanowisko ds. rozliczeń finansowych,
- samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki,
- samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,
 

Do kompetencji Kierownika Filii w Morągu należy w szczególności:

1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu wykonywania zadań określonych w ustawie,
4) wydawania w imieniu Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
5) współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
6) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia/Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia,
7) dysponowanie środkami FP w ramach przyznanych limitów.


Liczba wyświetleń: 2462
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 16:57:09)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2019-09-10 07:14:49)