Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży

SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży

SPO RZL Działanie 1.2 schemat A Perspektywy dla młodzieży

 
Pierwszy krok
 
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 1 134 846,90zł
 
skierowany do osób poniżej 25 lat
oraz absolwentów szkół wyższych do 27 lat zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 24 m-cy
 
czas trwania projektu: 01.01.2005-30.06.2006
 
Przedmiotem projektu jest realizacja programu aktywizującego celem udzielenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia młodzieży z terenu powiatu ostródzkiego do 25 lat i absolwentom szkół wyższych do 27 lat bezrobotnym przez okres do 24m-cy. Głównym założeniem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego i dodatkowych umiejętności zwiększających szanse uczestników na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Planowane działania, uwzględniające politykę równości szans i dążenie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, to staże i przygotowanie zawodowe oraz udzielanie dotacji mające na celu umożliwienie młodym ludziom rozpoczęcie drogi zawodowej, a także szkolenia dostosowujące kwalifikacje i umiejętności beneficjentów do potrzeb rynku pracy. Projekt zakłada ponadto objęcie beneficjentów usługami poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, które stanowić będą uzupełnienie proponowanych form wsparcia; pomogą młodzieży w określeniu predyspozycji zawodowych oraz przygotują do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Realizacja projektu o kompleksowym charakterze zwiększy szanse osób nim objętych na uzyskanie zatrudnienia.
 
Liczba wyświetleń: 2965
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 15:02:52)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:07:09)